Šta znači AM?

» am • muški rod Deo konjskog pribora (opreme) za prezanje konja u kola. ham (tur.)

» Am • skraćenica (hemija) Simbol americijuma.