Šta znači ALIPTIKA?

» aliptika • ženski rod Veština masiranja, nauka o lečenju trljanjem.