Šta znači ALGORITAM?

» algoritam • muški rod Veština računanja, četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi);
Logički algoritam pokušaj da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama, dakle pokušaj jedne matematičke ili simboličke logike; u Srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam, algaritam.