Šta znači ALFANUMERIČKI?

» alfanumerički • pridev (računari) Atribut za oznaku načina predstavljanja i obrade informacija, pri čemu se, pored cifara, koriste slova i specijalni simboli.