Šta znači ALARM?

» alarm • muški rod Znak za uzbunu, nemir, strah (fr.).

» alarm • muški rod (računari) Zvučni ili vizuelni signal upozorenja da je nešto pošlo naopačke.
Podsetnik koji se može naći u programima sa kalendarima i dnevnim rasporedima.
» alarm • muški rod (vojska) Uzbuna, poziv ili znak ka oružju, nemir, nespokojstvo, zabrinutost; strah.