Šta znači ALAJ?

» alaj • muški rod Četa vojnika, bataljon, puk
Mnoštvo ljudi, parada, povorka (tur.)