Šta znači ALACIJA?

» alacija • ženski rod Davanje krila; fig. ubrzanje, požurivanje.