Šta znači AKVIVIRANO?

» Akvivirano • med. stečeno; akvivirani imunodeficijencijski sindrom (AIDS)