Šta znači AKTUELNOST?

» aktuelnost • ženski rod Sadašnjost; stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, današnja zanimljivost; teorija akumuliteta Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti, a ne nešto supstancijalno; danost; aktuelnost.