Šta znači AKTUELAN?

» aktuelan • pridev Sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenični; koji je na dnevnom redu; koji se odnosi neposredno na današnjicu; dat, dan; aktuelna energija živa sila, kinetička energija.