Šta znači AKCENAT?

» akcenat • muški rod Naglasak (sloga ili reči); znak za obeležavanje naglaska; akcent.