Šta znači AKANTI?

» akanti • (botanika) Mediteranska biljka, tratorak (mn.).