Šta znači AJME!?

» Ajme! • usklik Jao, kuku, lele! (ital.)