Šta znači AJMAN?

» ajman • muški rod Domaća životinja, marva, stoka.
prenosno: neradnik, skitnica, bitanka; ajvan (tur.)