Šta znači AJATOLAH?

» ajatolah • muški rod Šiitski religijski vođa.
Ajatolah je persijska varijanta arapske reči sa doslovnim značenjem "božji znak". Među šiitima (grana islama) ajatolah je poznavalac pravnih i teoloških zakona. Ajatolaha su njegovi sledbenici smatrali najučenijom ličnošću svog doba, čija su pobožnost i pravednost neosporne. On se oslanja na autoritet nepogrešivog šiitskog imama, to jest duhovnog vođe čiji se autoritet doslovno zasniva na direktnoj vezi sa prorokkom Muhamedom, a njegova uprava i odluke su dostupni svim sledbenicima šir