Šta znači AJ?

» aj • muški rod (životinja) Južnoafrički sisar krezubica.

» aj • usklik Uzvik, haj.