Šta znači AITIOLOGIJA?

» aitiologija • ženski rod Nauka o uzrocima i posledicama stvari; nauka o logičkom obrazložavanju i dokazivanju, npr. u hriji;
med. deo medicine koji istražuje i proučava uzroke bolesti.