Šta znači AIK?

» AIK • skraćenica Agroindustrijski kombinat.