Šta znači AHMEDIJA?

» ahmedija • ženski rod Platneni ovitak oko fesa kod muslimana (turban, čalma, saruk) (tur.)