Šta znači AHLAK?

» Ahlak • tur. moral, lepo ponašanje