Šta znači AHAT?

» ahat • muški rod (mineral) Vrsta dragog kamena, mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona, karneola i dr.), sa kalcedonskim slojevima veoma poroznim, tako da mogu upijati boje, zbog čega su u trgovinama najčešće veštački obojeni; služi za nakite.