Šta znači AGLUTINIRAJUĆI JEZICI?

» aglutinirajući jezici Oni jezici kod kojih se građenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, napr. turski i sl.