Šta znači AGLUTINACIJA?

» aglutinacija • ženski rod Zgomilovanje, čisto spoljašnje spajanja.
(fil.) Najniži stepen aperceptivnog spajanja predstava, p ri čemu, doduše, nastaje nedna nova zbirna predstava, alil njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovođa.
(med.) svojstvo imunog krvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa);
(gram.) dodavanje gradivnih elemenata na koren reči.