Šta znači AGENT PRVOKATOR?

» agent prvokator • l. agens, provocator izazivač Onaj koji potstriče nemir, plaćeni izazivač nereda, buškaralo za tuđ račun, Nekada (primer): tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovoljnih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela.