Šta znači AGENEZIJA?

» agenezija • ženski rod Ženska neplodnost, nesposobnost za rađanje; fiziološki, nepotpuna embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga.