Šta znači AGENCIJA?

» agencija • ženski rod Poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarsko preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima.
Ustanova koja se bavi skupljanjem i širenjem vesti.
Predstavništvo neke firme ili filijala.