Šta znači AFELIJUM?

» afelijum • muški rod (astrologija) Tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca; suprotno: perihelijum.