Šta znači AERODINAMIKA?

» aerodinamika • ženski rod Nauka o zakonima kretanja gasovitih tela.