Šta znači AEROBI?

» aerobi Organizmi koji koriste aerobno disanje, tj. organizmi kojima je prisustvo slobodnog kiseonika neophodno za život i rast.