Šta znači ADURENCIJA?

» adurencija • l. adurentia pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje.