Šta znači ADULTERACIJA?

» adulteracija • ženski rod Falsifikovanje, krivotvorenje, patvorenje (naročito novca).