Šta znači ADSORBENT?

» adsorbent • muški rod (hemija) Telo koje vrši adsorpciju (životinjski ugljen, kaolin i dr.)