Šta znači ADROGACIJA?

» adrogacija • ženski rod (pravo (nauka)) Usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan.