Šta znači ADRESABILAN?

» adresabilan • pridev Memorija sa odvojenim pristupom, može se adresirati.