Šta znači ADRESA?

» adresa • ženski rod Mesto stanovanja, prebivališta.
Natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja onoga kome se pismo upućuje.
Pismena pretstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitka jednog udruženja ili koligijuma slavljeniku.
Oznaka izmna, zvanja i stanovanja (obično na onotu pisma).

» adresa • ženski rod (računari) Memorijska lokacija. Vrednost se često daje u heksadecimalnim brojevima (sa osnovom 16). Sve što se nalazi u memoriji računara ima određenu adresu.
Lokacija stavke u tabeli. Stavke koje su upisane u tabelu imauju adrese reda i kolone.
Mesto na kome se nešto nalazi na Internetu. To može da bude adresa za elektronsku poštu ili adresa Veb stranice.