Šta znači ADRENALIN?

» adrenalin • muški rod (medicina) Supstanca koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smanjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenan, suprarenin.