Šta znači ADREMA?

» adrema • ženski rod Mašina za automatsko adresiranje novina, knjiga i sl.
Odeljenje u novinskim kućama za adresiranje novina.