Šta znači ADMODIJACIJA?

» admodijacija • ženski rod Davanje zemlje u zakup.