Šta znači ADMINISTRATORI?

» administratori Vršioci administrativne vlasti.