Šta znači ADMINISTRATIVNI?

» administrativni • pridev Upravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd.