Šta znači ADMINIKULATOR?

» adminikulator • muški rod U katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi i sl.