Šta znači ADJUVANT?

» adjuvant • muški rod Pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj.