Šta znači ADJUVANCIJE?

» adjuvancije • (medicina) Pomoćna sredstva, sporedni lekovi čije je dejstvo slabije.