Šta znači AĐUTANTURA?

» ađutantura • ženski rod Zvanje, služba i kancelarija ađutanta.