Šta znači AĐUTANT?

» ađutant • muški rod Pomoćnik; mlađi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira.