Šta znači AĐUSTIRATI?

» ađustirati • glagol Doterati, doterivati, namestiti, udesiti; obično: ađustirati se.