Šta znači ADJURACIJA?

» adjuracija • ženski rod (pravo (nauka)) Zaklinjanje, polaganje zakletve; preklinjanje.