Šta znači ADJUNKTURA?

» adjunktura • ženski rod Pomoćno zvanje, pomoćno nadleštvo.