Šta znači ADJUNKT?

» adjunkt • muški rod Pomoćnik; pomoćni službenik, mlađi činovnik.