Šta znači ADJUNGIRATI?

» adjungirati • glagol Pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.